Szkolenia BHP – jak często organizować

Szkolenia wstępne bhp przeprowadza się dla osób nowo zatrudnionych.

Szkolenie wstępne składa się z dwóch części: 

  • ogólnej (którą przeprowadza specjalista ds. bhp) – przed rozpoczęciem pracy oraz
  • instruktażu stanowiskowego (instruktaż przeprowadza przełożony) 

Instruktaż stanowiskowy trwa:

  • 2 dni dla pracowników na stanowiskach robotniczych 
  • 1 dzień dla pracowników na stanowiskach biurowych.

Szkolenie wstępne bhp ważne jest rok dla pracowników i pół roku dla pracodawców i osób kierujących.

Później trzeba uczestniczyć w szkoleniach okresowych w zakresie bhp.

Szkolenia okresowe bhp – jak często się robi

  • 3 lata – w przypadku kadry robotniczej lub częściej jeśli wykonują prace niebezpieczne (np.: raz w roku)
  • 5 lat – pracodawcy, kierownicy, pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz służba BHP,
  • 6 lat– pracownicy administracyjno-biurowi.

W każdym zakładzie pracy pracodawca musi  określić częstotliwość szkoleń bhp, biorąc pod uwagę zagrożenia na stanowiskach pracy. Ale częstotliwość ta, nie może być mniejsza niż określają to przepisy w sprawie szkoleń bhp.

Sprawdź, jak wygodnie zrobić szkolenie bhp on-line: www.bhpszkolenie24.pl

Napisz coś