Obowiązek wykonywania pomiarów oświetlenia wynika z Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z 28 września 1997 roku, paragraf 26, ust. 2, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny prac.

Kto jest zobowiązany do wykonywania pomiarów oświetlenia?

Obowiązkiem pomiarów oświetlenia objęte są firmy, instytucje, biura, placówki oświatowe.   Rozporządzenie zobowiązuje je do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. Muszą one posiadać w dokumentacji pomiary oświetlenia: zarówno przed oddaniem stanowisk pracy do użytku, jak i po wszelkich modernizacjach dokonanych później. Pierwsze pomiary oświetlenia musza być wykonywane także zawsze przed oddaniem pomieszczeń do użytku – dzięki temu będzie można sprawdzić czy wykonana instalacja zgadza się z założeniami projektowymi. 

Pomiary oświetlenia w trzech kategoriach: pomiary oświetlenia ogólnego, pomiary oświetlenia awaryjnego oraz pomiary oświetlenia na stanowisku pracy. 

Jak często przeprowadza się pomiary oświetlenia?

Częstotliwość przeprowadzanych pomiarów oświetlenia:

 • oświetlenie ogólne co 2-5 lat
 • oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne co 1 rok

Protokoły pomiarowe stanowią kompletną dokumentację dla Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu i Straży Pożarnej. 

Badania natężenia oświetlenia wykonuje się na każdym stanowisku pracy. Zapewniona na danym stanowisku jakość oświetlenia powinna spełniać wymagania normy dopasowane do rodzaju wykonywanej pracy. Jest to obowiązek każdego pracodawcy określonym w Kodeksie Pracy.

Najczęściej pomiar natężenia oświetlenia wykonuje się: 

 • biura,
 • miejsca wykonywania działalności przemysłowej;
 • galeria handlowe, powierzchnie magazynowe, sklepy, korytarze;
 • miejsca użyteczności publicznej (np.: restauracje, hotele, muzea, biblioteki);
 • pomieszczenia opieki zdrowotnej (szpitale, ośrodki zdrowia);
 • strefy transportu (np.: porty lotnicze, urz. kolejowe);
 • powierzchnie biurowe, magazynowe, powierzchnie o zastosowaniu specjalnym;
 • sale sportowe, pływalnie, sale do rekreacji ruchowej;
 • pomieszczenia edukacyjne (np.: przedszkola, świetlice, szkoły, żłobki, kluby);
 • szkoły – sale lekcyjne, sale sportowe, zaplecza socjalne;
 • pracownie zajęć dydaktycznych i wiele innych.

Przykładowe wymagania natężenia pomieszczenia (wybrane):

Lp.Rodzaj wnętrza, zadania lub czynnościWymagane natężenie
1 Strefy komunikacji, korytarze100 lx
2 Schody (w tym ruchome)150 lx
3 Stołówki, spiżarnie200 lx
4 Szatnie, umywalnie, łazienki, toalety200 lx
5 Pokoje opieki medycznej500 lx
6 Pomieszczenia z urządzeniami technicznymi, rozdzielczymi200 lx
7 Tablice rozdzielcze500lx
8 Magazyny100 lx
9 Strefy pakowania i wysyłki300 lx
10 Ogólne prace mechaniczne300 lx
11 Praca fryzjera500 lx
12 Praca przy komputerze500 lx
13 Archiwa dokumentów200 lx
14 Kreślenie techniczne (biura projektowe)750 lx
15 Salki konferencyjne500 lx
16 Sklepy – strefa sprzedaży300 lx
17 Sklepy – strefa kasy, pakowanie500 lx
18 Czytelnie500 lx
19 Strefy parkowania samochodów75 lx
20 Przedszkola, żłobki300 lx
21 Szkoły – sale lekcyjne300 lx
22 Szkoły – tablice, sale wykładowe500 lx
23 Zadaszone perony i przejścia dla podróżnych50 lx
Napisz coś