Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu

Opracowujemy IBP dla obiektów budowlanych pełniących funkcję użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych i magazynowych.

Oferujemy opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami ewakuacji i jej późniejszymi aktualizacjami.

Instrukcja jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektu, a także jest wymagana i kontrolowana przez Państwową Straż Pożarną.

Dokumentacja jest wykonywana przez uprawnionych inspektorów ochrony przeciwpożarowej indywidualnie dla wskazanego obiektu.

Kto ma obowiązek posiadania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu?Obowiązek posiadania takiej instrukcji spoczywa na właścicielu obiektu. (Wynika to z Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991r. oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.)

Kto powinien znać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?
Do zapoznania się z treścią powyższego dokumentu i przestrzegania zawartych w nim ustaleń zobowiązani są wszyscy pracownicy; bez względu na zajmowane stanowisko służbowe i rodzaj wykonywanej pracy.

Jak często należy aktualizować instrukcję?
Instrukcję należy aktualizować co najmniej raz na dwa lata lub wcześniej w przypadku istotnych zmian w sposobie użytkowania obiektu. My taką aktualizację również wykonujemy.

Co Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać (wymogi formalne)?

  • Warunki ochrony przeciwpożarowej.
  • Wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.
  • Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.
  • Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.
  • Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.
  • Sposoby zapoznawania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji.
  • Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących stałymi użytkownikami budynku.
  • Instrukcja w sprawie zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.
  • Dokumentacja zapoznania użytkowników budynku, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji.
  • Graficzną część instrukcji (w tym: rzuty obiektu z zaznaczonymi drogami ewakuacji, prawidłowym rozmieszczeniem znaków, sprzętu gaśniczego i instalacji p.poż., miejscem zbiórki w czasie ewakuacji).


Gdzie powinna być umieszczona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Wyciąg z IBP zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej oraz plany budynku powinien być przechowywany w sposób zapewniający możliwość natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych. Dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie instrukcji w specjalnej skrzynce, wyposażonej w system „zbij szybkę”.

Zapraszamy do współpracy!

Zamów

W przypadku pytań prosimy bardzo o wypełnienie i przesłanie formularza poniżej.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje.

Adres

Ergonomika ul. Kasprowicza 50
58-500 Jelenia Góra

Telefon

660 431 602

EMAIL

biuro@ergonomika.pl

Napisz coś