Montaż i sprawdzenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

 

Wykonujemy instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (tj. oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie strefy otwartej i oświetlenie strefy wysokiego ryzyka). 

Oświetlenie awaryjne musi działać w przypadku zaniku zasilania oświetlenia podstawowego. W tym celu oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być zasilane ze źródła niezależnego od zasilania opraw oświetlenia podstawowego.

Zgodnie z § 181 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować w pomieszczeniach:

  • będących widowniami w kinach, teatrach, filharmoniach i innych podobnych obiektach,
  • audytoriach, czytelniach, obiektach rozrywkowych i sportowych, gdzie przewiduje się przebywanie więcej niż 200 osób,
  • salach wystawowych w muzeach,
  • garaży, które oświetlone są wyłącznie światłem sztucznym i posiadają powierzchnię netto większą niż 1000 m2,
  • budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych i magazynowych o powierzchniach netto ponad 2000 m2.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia musi być instalowane:

  • w kinach, teatrach, filharmoniach, salach widowiskowych,
  • w obszarach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
  • w obiektach przeznaczonych dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się, np. w szpitalach,
  • w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego zaliczanych do kategorii wysokości wysokich i wysokościowych.


Zapraszamy do współpracy!

Zamów

W przypadku pytań prosimy bardzo o wypełnienie i przesłanie formularza poniżej.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje.

Adres

Ergonomika ul. Kasprowicza 50
58-500 Jelenia Góra

Telefon

660 431 602

EMAIL

biuro@ergonomika.pl

Napisz coś