Oznakowanie znakami bhp i ppoż

Oferujemy kompleksowe oznakowanie obiektów znakami bezpieczeństwa. 

Oznakowanie obiektów znakami bezpieczeństwa, w tym znakami ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej pozwala na skuteczne dostarczenie informacji użytkownikom obiektów budowlanych w zakresie dotyczącym m.in. istniejących dróg ewakuacyjnych oraz środków biernej i czynnej ochrony przeciwpożarowej (w tym najczęściej stosowanych w budynkach gaśnic oraz hydratów wewnętrznych).

Prawidłowe oznakowanie obiektów powinno obejmować następujące elementy: 

 • umieszczenie w miejscach widocznych wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru,
 • oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń, w których wymagane są co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne,
 • oznakowanie miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych,
 • oznakowanie elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • oznakowanie lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych zaworów gazu oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 • oznakowanie pomieszczeń, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo.

Obiekty wyposażamy w znaki:

 • znaki ewakuacyjne,
 • znaki ochrony przeciwpożarowej,
 • znaki ochrony i higieny pracy,
 • instrukcje ppoż., bhp, stanowiskowe,
 • oraz znaki specjalne.

Zapraszamy do współpracy.

Zamów

W przypadku pytań prosimy bardzo o wypełnienie i przesłanie formularza poniżej.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje.

Adres

Ergonomika ul. Kasprowicza 50
58-500 Jelenia Góra

Telefon

660 431 602

EMAIL

biuro@ergonomika.pl

Napisz coś