Pomiary natężenia oświetlenia

Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie pomiarów oświetlenia, wraz z dokumentacją techniczną i doradztwem.

Pomiary natężenia oświetlenia przeprowadzamy w zakresie:

 • pomiary oświetlenia ogólnego
 • pomiary natężenia i równomierności oświetlenia w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy
 • pomiary oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego

Przeprowadzamy również audyt oświetlenia (sprawdzenie prawidłowości wykonania oświetlenia zgodnie z zaleceniami projektanta).

Z przeprowadzonych badań i pomiarów przygotowujemy dokumentację techniczną – protokoły z przeprowadzonych prac wraz z weryfikacją wyników

Częstotliwość przeprowadzanych pomiarów oświetlenia:

 • oświetlenie ogólne co 2-5 lat
 • oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne co 1 rok

Przygotowane protokoły pomiarowe stanowią kompletną dokumentację dla Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu i Straży Pożarnej. Dokumentację dostarczymy w wersji papierowej oraz na życzenie w wersji elektronicznej. W przypadku nieprawidłowości informujemy Państwa jakie zmiany należy przeprowadzić aby doprowadzi do pozytywnych wyników pomiarów oświetlenia.

Badania natężenia oświetlenia wykonuje się na każdym stanowisku pracy. Zapewniona na danym stanowisku jakość oświetlenia powinna spełniać wymagania normy dopasowane do rodzaju wykonywanej pracy. Jest to obowiązek każdego pracodawcy określonym w Kodeksie Pracy.

Najczęściej pomiar natężenia oświetlenia wykonuje się: 

 • biura,
 • miejsca wykonywania działalności przemysłowej;
 • galeria handlowe, powierzchnie magazynowe, sklepy, korytarze;
 • miejsca użyteczności publicznej (np.: restauracje, hotele, muzea, biblioteki);
 • pomieszczenia opieki zdrowotnej (szpitale, ośrodki zdrowia);
 • strefy transportu (np.: porty lotnicze, urz. kolejowe);
 • powierzchnie biurowe, magazynowe, powierzchnie o zastosowaniu specjalnym;
 • sale sportowe, pływalnie, sale do rekreacji ruchowej;
 • pomieszczenia edukacyjne (np.: przedszkola, świetlice, szkoły, żłobki, kluby);
 • szkoły – sale lekcyjne, sale sportowe, zaplecza socjalne;
 • pracownie zajęć dydaktycznych i wiele innych.

Ceny pomiarów oświetlenia zależą od powierzchni pomieszczeń w których dokonywane są pomiary, liczby stanowisk pracy (jeśli pomiary oświetlania mają dotyczyć także tych elementów) oraz kosztów dojazdu.

Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego

Pomiary oświetlenia awaryjnego są bardzo ważne, bo tego rodzaju oświetlenie bezpieczeństwa ma duży wpływ na życie i zdrowie ludzi. Oświetlenie ewakuacyjne powinno spełniać wymagane parametry, zawarte w normach.

Pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wynikają z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z którym, wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane okresowym badaniom technicznym i konserwacyjnym przynajmniej raz w roku.

Oświetlenie awaryjne, służące do oświetlenia obszarów w momencie ewakuacji podczas zaniku napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej, powinno spełniać odpowiednie wymagania. Pomiarom podlegają drogi ewakuacyjne, strefy otwarte –miejsca wyznaczane w celu uniknięcia paniki oraz umożliwienia dotarcia do miejsca, z którego droga ewakuacyjna może być rozpoznana; oraz strefy wysokiego ryzyka.

Oprócz wartości natężenia oświetlenia awaryjnego, ocenie podlega czas działania oświetlenia ewakuacyjnego po uruchomieniu.

Zamów

W przypadku pytań prosimy bardzo o wypełnienie i przesłanie formularza poniżej.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje.

Adres

Ergonomika ul. Kasprowicza 50
58-500 Jelenia Góra

Telefon

660 431 602

EMAIL

biuro@ergonomika.pl

Napisz coś