Przygotowanie do kontroli PIP, SANEPID, PSP

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem zakładu pracy do kontroli instytucji takich jak Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Sanitarna, Straż Pożarna

Pomagamy w przygotowaniu zakładu pracy do kontroli takich organów jak Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Sanitarna czy Państwowa Straż Pożarna.

Przygotowanie do takiej kontroli obejmuje:

 1. Przegląd pomieszczeń produkcyjnych zakładu pracy
 2. Przegląd pomieszczeń sanitarno-higienicznych
 3. Przegląd pomieszczeń magazynowych i dróg transportowych
 4. Przegląd stanowisk produkcyjnych i biurowych
 5. Przegląd dokumentacji w tym:
 • przegląd uprawnień, zezwoleń i innych wymaganych w danej branży
 • przegląd dokumentacji bhp
 • przegląd dokumentacji p.poż
 • przegląd dokumentacji technicznej (dotyczącej obiektu, maszyn i urządzeń)

6. Przedstawienie wyników przeglądu pod kątem spełnienia przepisów  sanitarnych, bhp, p.poż oraz wymagań UDT (Urzędu Dozoru Technicznego)

7. Uzupełnienie wykrytych braków i nieprawidłowości w tym:

 • uporządkowanie, zaktualizowanie istniejącej i wykonanie brakującej dokumentacji w zakresie bhp/p.poż, 
 • wykonanie pomiarów elektrycznych i oświetlenia (gdy jest potrzeba),
 • pomoc w organizacji pomiarów środowiska pracy (gdy jest potrzeba),
 • pomoc w prawidłowym oznakowaniu obiektów i stanowisk pracy,
 • pomoc w prawidłowym rozmieszczeniu apteczek, gaśnic i pozostałego sprzętu p.poż,
 • wskazanie sposobu dostosowania stanowisk pracy, pomieszczeń produkcyjnych, sanitarnych, magazynowych i dróg transportowych do przepisów prawa.

8. Prowadzenie uzgodnień i uczestniczenie w ewentualnej kontroli organów nadzoru. 

Dzięki dobremu przygotowaniu zakładu pracy wszystkie kontrole przechodzą spokojnie, bez zbędnego stresu i mandatów (do 30 000 zł). 

Najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo i polepszenie warunków pracy pracowników, które dzięki powyższym działaniom znacznie się poprawia. 

 

Zapraszamy do współpracy.

Zamów

W przypadku pytań prosimy bardzo o wypełnienie i przesłanie formularza poniżej.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje.

Adres

Ergonomika ul. Kasprowicza 50
58-500 Jelenia Góra

Telefon

660 431 602

EMAIL

biuro@ergonomika.pl

Napisz coś