Nadzór bhp

w zakładzie pracy – służba bhp

Zapewniamy nadzór bhp nad warunkami pracy w zakładzie pracy zarówno w formie jednorazowej usługi, jak również obsługi stałej.

W ramach usługi wykonujemy m.in:

 • przeglądy bhp (organizacja i stanowiska pracy oraz dokumentacja)
 • opracowujemy potrzebną dokumentację bhp (rejestry, wykazy, ryzyko zawodowe itd.)
 • wdrażamy procedury bhp
 • pomagamy w wykonaniu zaleceń pokontrolnych organów nadzoru (PIP, SANEPID, PSP)
 • pomagamy w przygotowaniu zakładu pracy do planowanej kontroli PIP, SANEPID i PSP.
 • wpływamy na ogólną poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie 

Stała obsługa bhp obejmuje w zależności od potrzeb zakładu pracy:

 • Przegląd stanowisk pracy w zakresie bhp.
 • Kontrolę warunków pracy i informowanie pracodawcy o zagrożeniach. 
 • Doradztwo w interpretacji przepisów bhp i metod ich spełnienia.
 • Szkolenia bhp wstępne i okresowe.
 • Szkolenia w zakresie p.poż
 • Opracowywanie instrukcji bhp.
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej.
 • Wypełnianie druków do ZUS i GUS, kart czynników szkodliwych.
 • Okresowe kontrole stanu bhp z protokołem. (min. raz w roku)
 • Reprezentowanie pracodawcy przed organami kontroli państwowej (PIP, Sanepid, Prokuratura).
 • Przygotowanie do kontroli i pomoc wykonywaniu zaleceń pokontrolnych (PIP, Sanepid, PSP).
 • Udział w Komisji BHP.
 • Współpraca w lekarzem medycyny pracy.
 • Współpraca z laboratoriami badań środowiskowych.
 • Inne obowiązki wynikające ze zmian w przepisach bhp.

 

Wykonujemy również zadania służby bhp w zakresie wskazanym przepisami Kodeksu pracy oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz. 704 ze zm.). 

Głównym zadaniem służby jest działalność profilaktyczna w celu zapobiegania zagrożeniom zawodowym, uzyskanie poprawy warunków pracy oraz doradztwo pracodawcy w zakresie BHP.

Zamów

W przypadku pytań prosimy bardzo o wypełnienie i przesłanie formularza poniżej.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje.

Adres

Ergonomika ul. Kasprowicza 50
58-500 Jelenia Góra

Telefon

660 431 602

EMAIL

biuro@ergonomika.pl

Napisz coś