Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Organizujemy szkolenia dla pracowników wyznaczonych w zakładzie pracy do ewakuacji i zwalczania pożarów.

Oferujemy przeprowadzenie szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Celem szkoleń zapoznanie wszystkich pracowników z zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru w miejscu pracy. 

Organizujemy także szkolenia dla pracowników wyznaczonych w zakładzie pracy do ewakuacji i zwalczania pożarów. (Każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć taką osobę w swoim zakładzie pracy)

Warto pracownika wyznaczonego i odpowiadającego za ochronę ppoż. wysłać na szkolenie z zakresu skutecznej ochrony przeciwpożarowej, ponieważ to właśnie on będzie odpowiedzialny za podejmowanie działań z zakresu zwalczania zagrożenia pożarowego, a także za wykonywanie ewakuacji.

Czy szkolenia ppoż. są obowiązkowe?

Szkolenia są obowiązkowe i każdy pracownik musi poznać sposoby reagowania w sytuacji pożaru lub innej klęski żywiołowej czy miejscowego zagrożenia. Konieczność tę zawarto też w rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – także użytkownicy i zarządcy budynków mają obowiązek zapoznać się z treścią przepisów przeciwpożarowych. 

Kto może prowadzić szkolenia ppoż.?

Szkolenia przeciwpożarowe może prowadzić tylko osoba do tego upoważniona, posiadająca odpowiednie kwalifikacje. 

Kwestię tę reguluje dokładnie art. 4 ust. 2, 2a, 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, z treści którego wynika, że wszelkie zadania związane z ochroną przeciwpożarową w zakresie szkoleń mogą prowadzić, prowadzić osoby posiadające kwalifikacje inspektora ochrony przeciwpożarowej, specjalisty ochrony przeciwpożarowej, a także osoby posiadające tytuł technika pożarnictwa lub tytuł inżyniera pożarnictwa.

 

Zapraszamy do współpracy!

Zamów

W przypadku pytań prosimy bardzo o wypełnienie i przesłanie formularza poniżej.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje.

Adres

Ergonomika ul. Kasprowicza 50
58-500 Jelenia Góra

Telefon

660 431 602

EMAIL

biuro@ergonomika.pl

Napisz coś