Techniczne bezpieczeństwo pracy

Przeglądy, pomiary, dokumentacja – do maszyn oraz innych urządzeń technicznych, narzędzi oraz instalacji użytkowanych podczas pracy.

Oferujemy usługi w zakresie technicznego

bezpieczeństwa pracy

1. Maszyny i urządzenia techniczne.

a) instrukcje bezpiecznej obsługi do maszyn i urządzeń technicznych,

b) analiza zgodności maszyn z:

  • rozporządzeniem w sprawie minimalnych wymagań bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy;
  • rozporządzeniem w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn;
  • rozporządzeniem w sprawie ogólnych zasad bhp (przepisy dotyczące maszyn).

c) pomoc w dostosowaniu maszyn do wyżej wymienionych przepisów 

d) udział w przygotowaniu zgłoszenia maszyn i urządzeń do Urzędu Dozoru Technicznego.

2. Pomiary i przeglądy

a) pomiary instalacji elektrycznych,

b) pomiary maszyn i urządzeń,

c) pomiary oświetlenia.

d) przeglądy i konserwacja oświetlenia ewakuacyjnego,

e) przeglądy instalacji p.poż (np.: oddymiania),

f) sprawdzenie działania wyłącznika ppoż.

3. Transport i magazynowanie

a) Instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych (nowy wzór dla wózków widłowych) zawierająca:

  • Warunki panujące w miejscu transportu
  • Zadania i obowiązki osób zaangażowanych w transport
  • Charakterystykę transportowanych ładunków
  • Koordynację działań i bezpieczeństwa
  • Wzór pisemnego polecania wykonywania transportu stwarzającego zagrożenie
  • Wzór rejestru pisemnych pozwoleń

b) Pozostałe instrukcje transportu i składowania,

c) Instrukcje magazynowania

d) Wyznaczanie dróg transportowych

4. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót IBWR

5. Prowadzenie książki obiektu budowlanego.

Obowiązek posiadania i prowadzenia dokumentacji obiektu budowlanego nakłada Prawo Budowlane. Zakładamy taką dokumentację jeżeli nie została jeszcze sporządzona lub aktualizujemy już istniejącą.

Zamów

W przypadku pytań prosimy bardzo o wypełnienie i przesłanie formularza poniżej.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje.

Adres

Ergonomika ul. Kasprowicza 50
58-500 Jelenia Góra

Telefon

660 431 602

EMAIL

biuro@ergonomika.pl

Napisz coś