Zmiana przepisów dotycząca pracy przy komputerze!

Zmiana przepisów dotycząca pracy przy komputerze!

Poznaj aktualne regulacje dla monitorów ekranowych – nowe wytyczne i zmiany przepisów.

Od 17 listopada 2023 roku w życie weszły zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. To istotne rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku przeszło nowelizację, uwzględniając zmiany technologiczne ostatnich 25 lat.

Nowe zapisy eliminują przestarzałe definicje, takie jak „stacja dyskietek” czy „trackball”, a także liberalizują wymagania dotyczące bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii na stanowiskach z monitorami. To znaczące zmiany w kontekście sprzętu komputerowego i mebli używanych na tych stanowiskach.

Kluczowe zmiany w nowych przepisach obejmują definicję stanowiska pracy, która teraz uwzględnia nie tylko podstawowe wyposażenie, ale także opcjonalne dodatki, jak stacje dysków czy drukarki. Ponadto, znowelizowano także punkty odnoszące się do systemów komputerowych oraz do systemów przenośnych nieprzeznaczonych do długotrwałego użytkowania na stanowisku.

Interesująca zmiana dotyczy teraz obowiązku zapewnienia pracownikowi nie tylko okularów, lecz również soczewek kontaktowych korygujących wzrok. Nowe przepisy nakładają na pracodawców obowiązek dostosowania istniejących stanowisk w ciągu 6 miesięcy od momentu wejścia w życie nowych regulacji.

To ważne zmiany, które mają za zadanie zapewnić lepsze warunki pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi. Nowelizacja tego rozporządzenia stanowi krok w stronę dostosowania przepisów do obecnych standardów i potrzeb związanych z wyposażeniem komputerowym na miejscu pracy.

Sprawdź najważniejsze zmiany przepisów dotycząca pracy przy komputerze:

  • zmiana pojęcia stanowiska pracy z monitorem ekranowym
  • uchylenie definicji „systemu komputerowego”
  • obowiązek zapewnienia pracownikowi nie tylko okularów, lecz również szkieł kontaktowych korygujących wzrok
  • usunięto określenia „stacja dyskietek” czy „trackball”
  • zmieniono szczegółowe wymagania bhp oraz ergonomii, zawarte w załączniku do rozporządzenia określającego jakie warunki powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r., zmieniającego przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi (Dz. U. poz. 2367).

Co trzeba zmienić? Między innymi zapisy zarządzeń dotyczących dopłat do okularów i szkieł korekcyjnych. Opisy stanowiska pracy w ocenie ryzyka zawodowego w innych dokumentach, zrobić przegląd stanowisk pracy i dostosować je do zmian w przepisach.

Jeśli chcą Państwo wprowadzić zmiany w swoim zakładzie pracy dostosowujące stanowiska pracy do nowych wymagań to służymy pomocą i zachęcamy do kontaktu.

Ostatnie wpisy:

Napisz coś